Upitnik za scenario priče

Odricanje od odgovornosti i saglasnost za obradu podataka o ličnosti: 1. Svrha obrade podataka: Prikupljeni podaci o ličnosti biće korišćeni isključivo u svrhu kreiranja personalizovane priče za dete, u skladu sa instrukcijama koje date prilikom popunjavanja formulara. 2. Obim obrade podataka: Obrađivaćemo isključivo one podatke koje ste nam dobrovoljno dostavili preko formulara, neophodne za kreiranje priče. Ovi podaci obuhvataju ime, uzrast i lične karakteristike deteta koje želite da budu uključene u priču. 3. Zaštita podataka o ličnosti: Preduzećemo sve razumne mere opreza kako bismo zaštitili privatnost i bezbednost podataka koje nam dostavite. Podaci neće biti deljeni sa trećim licima, izuzev u slučajevima predviđenim zakonom. 4. Obaveze korisnika: Snažno preporučujemo da ne dostavljate osetljive podatke o deci, kao što su informacije koje bi mogle ugroziti njihovu privatnost ili bezbednost ukoliko bi bile objavljene u priči. Takvi podaci neće biti uzeti u obzir prilikom kreiranja priče. 5. Moralna i etička načela: Zadržavamo pravo da odbijemo izradu priča čije teme ili sadržaj možemo smatrati uvredljivim, uznemiravajućim ili štetnim po bilo kojoj osnovi, uključujući rasu, nacionalnost, veru, pol, starosno doba, invaliditet ili drugo lično svojstvo. 6. Autorska prava: Sva autorska prava na kreiranu priču ostaju u potpunom vlasništvu naše kompanije. Priču možete koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe. 7. Ograničenje odgovornosti: Naša kompanija neće biti odgovorna za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu ili posledičnu štetu nastalu zbog korišćenja ili nemogućnosti korišćenja personalizovane priče. Popunjavanjem formulara i dostavljanjem podataka, potvrđujete da ste pročitali i u potpunosti razumeli ovo odricanje od odgovornosti i saglasni ste sa uslovima obrade vaših podataka o ličnosti.